Socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum

Vi på Socialekologiskt forum

Lena BrodalLena Brodal Lundholm

SEA-Quinta
Socionom. Har vidareutbildning i familjeterapi och mångårig erfarenhet av arbete med familjer i kris. Har sedan 1994 arbetat som konsult med utvecklingsfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Arbetar med verksamhets och ledarutveckling. Utbildar och handleder med fokus på samtalets betydelse i grupp och arbetslagsutveckling. Arbetar med kommunala skolor, friskolor och offentlig förvaltning.
Socionom på Axet 1995 – 2011
brodallena@hotmail.com
0768-66 59 30

Claes JohanssonClaes Johansson

Nätverkskompetens
Systemiskt utbildad med vidareutbildning i familj- och nätverksarbete, har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete, projektledning och utvecklingsarbete. Claes Johansson har sedan 1991 arbetat med utbildning, handledning och konsultation inom området nätverksorienterat arbete och är medförfattare till ”Nätverksboken – mötets möjligheter” (Liber 1998).
Projektledare på Axet 1994 – 2008
natverkskompetens@gmail.com
0704-96 78 63

Hans BrodalHans Brodal

SEA-Quinta
Har haft ledande befattning som ekonomichef i industriföretag, har mångårig erfarenhet av organisations- och ledarutveckling inom näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer. Hans Brodal har de senaste åren engagerat sig i frågor kring skolutveckling med fokus på gemenskapsbildning och nya former för ledning. Är medförfattare till boken ”Konflikter – vad vill de lära oss?” (WRÅ Förlag 2009).
hans.brodal@seaquinta.com
0737-34 56 95

Peter LundholmPeter Lundholm

Professionell utveckling
Speciallärare med mångårig erfarenhet av utbildning, organisations- och verksamhetsutveckling inom skola, friskolor och kommunal förvaltning utifrån familj och/eller personal i kris. Peter Lundholm arbetar som konsult, utbildare och handledare med ett systemiskt perspektiv och fokus på det utvecklande mötet.
Pedagog på Axet 1998 - 2011
lundholm.p@telia.com
0708-55 85 35

Socialekologiskt Forum har ett samarbete med SEA Quinta i Danmark och Norge såväl i utvecklingsfrågor som i projektarbete.

Danmark

Lotte Juul Lauesen

Pedagog
SEA-Quinta
lotte@juullauesen.dk
45 302 707 99

Norge

Helle S Rosenvinge

Ekonom och pedagog
SEA-Quinta
seaquinta@seaquinta.com
47 900 660 42

Finn-Einar Kollstrom

Pedagog
SEA-Quinta
seaquinta@seaquinta.com
47 91145541