Socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum

Om socialekologi

Balans mellan delarna i en helhet

Vi möter i vårt arbete allt fler verksamheter som uttrycker behov av hållbara lösningar på vår tids komplexa utmaningar. Kraven på individen att hantera svåra frågor snabbt och ”rätt” ökar allt mer. Ur ett socialekologiskt perspektiv innebär däremot varaktig utveckling, att ge tid och utrymme för beslut att mogna fram. I en utvecklingsprocess tar vi på allvar det ömsesidiga beroendet som är mellan organisatoriska förutsättningar och individens delaktighet och ansvar.

Om socialekologiLiksom den ekologiska tanken bygger på hållbarhet med jordens resurser, tar socialekologin utgångspunkt i hållbarheten i de mänskliga resurserna. Denna princip finner vi också i det systemiska tänkandet, där delen speglar helheten. När det rör sig om mänsklig utveckling är allt i förändring och ständig rörelse och under ömsesidig påverkan.

Utifrån ett konsultativt förhållningssätt och med våra metoder och koncept, vill vi bidra till att öka förståelsen för de fenomen som uppstår i de mellanmänskliga processerna samt att utveckla den egna förmågan att upptäcka och hantera dessa. Vi utgår alltid från individens / gruppens / organisationens egna erfarenheter och kompetenser och undersöker tillsammans de frågor och utvecklingsområden som är aktuella. Vi vill ge både inre och yttre verktyg för att skapa den nödvändiga balansen mellan delarna och helheten i verksamheten.