Socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum

SEA – Socialekologi i arbetslivet

Socialekologin kännetecknas av samspelet mellan individuell utveckling och organisationsutveckling.

Koncepten, metoderna och verktygen bygger på att den enskilde individen i sin egen verklighet, både i arbets- och i livssituationen, kan känna igen dem.

Socialekologin eftersträvar att i en verksamhet ge såväl medarbetare som ledare inspiration och möjlighet att upptäcka, hantera och utveckla sociala färdigheter och förmågor i de mellanmänskliga processerna.Nyheter

Vi bjuder igen in till vår Grundkurs i Socialekologi - Ledarskap och Verksamhetsutveckling.
Läs mer under Aktuellt

På allmän begäran: Konflikter - vad vill de lära oss?
Läs mer under Aktuellt

Hans Brodals bok Gemenskapsbildning har kommit ut.
Se under Publikationer