Socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum

Hållbart utvecklingsarbete

Förändrings- och utvecklingsarbete behöver tid och utrymme, då mognar beslut fram. Utgångspunkten är varje organisations unika förutsättningar och allas delaktighet och ansvar kring:

Våra metoder syftar till att ge inre och yttre verktyg för att kunna skapa och upprätthålla nödvändig balans. De bygger på många års erfarenheter av teamarbete socionom/pedagog och grundar sig på SEA Quintas koncept, Nätverksinriktat arbete och AXET-modellen.