SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

SEA Quinta

Under slutet av 70-talet tog Hans Brodal initiativet till ett samarbete med Nederlands Pedagogisch Instituut i Holland (NPI) och blev medlem av det motsvarande engelska institutet Social Ecology Associates (SEA).

Tillsammans med svenska kollegor bildades 1984 SEA i Göteborg. Inspirationskälla var och är Bernhard Lievegoeds syn på samspelet mellan individuell utveckling och verksamhetsutveckling samt dess uppgift i samhället.

Under åren har SEA Quinta (namnbyte, 1997) bidragit till förnyelse av konsultarbetet i de nordiska länderna genom samarbetet med sina internationella kollegor. Här skall särskilt nämnas Hellmuth ten Siethoff, Lex Bos, Conrad von Houten, Chris Schaefer och Fritz Glasi, som alla fört Bernhard Lievegoeds impuls vidare.

SEA har med denna bakgrund under sina drygt 30 år omfattande erfarenheter av verksamhets- och ledarutveckling inom näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer.

Har också under en 14 års period genomfört Grundkurs i Social Ekologi för sammanlagt ca 700 personer fran de nordiska länderna vid SEA Utvecklingscenter i Dormsjö.

Det har under många år det pågått ett nära samarbete med Finn-Einar Kollström och Helle Rosenvinge i SEA Quinta, Norge och Lotte Juul Lauesen, Intermezzo Danmark.