Socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum

SEA Quinta

Social Ekologi i Arbetslivet innebär att se utveckling som en ständigt pågående läroprocess där individens kunskap och erfarenheter står i centrum. Grundläggande är att skapa organisations- och samarbetsformer som tjänar verksamhetens bärande idé och uppgift.

I slutet av 70-talet tog Hans Brodal initiativet till ett samarbete med Nederlands Pedagogisch Institut i Holland (NPI) och blev medlem av det motsvarande engelska insitutetet Social Ekology Associates (SEA). Tillsammans med svenska kollegor bildades SEA i Göteborg och senare SEA utvecklingscenter i Dormsjö. Inspirationskällan var och är Bernhard Lievegoeds syn på samspelet mellan individuell utveckling och organisationsutveckling.

Hans Brodal har haft ledande befattning som ekonomichef i industriföretag. Har mångårig erfarenhet av organisations- och ledarutveckling inom näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer. Har under senare åren engagerat sig i skolutveckling, självförvaltning och social tregrening. Har anordnat internationella konferenser och seminarier rörande globalisering. Har i sitt arbete fokus på civilsamhället som en betydelsefull kraft i samhällsutvecklingen.

Det har i många år pågått ett nära samarbete med Finn-Einar Kollström och Helle Rosenvinge, SEA Quinta i Norge.