SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Axet

Axet startade som en hemmaplanslösning/samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst i en västsvensk kommun 1995, permanentades 2001 som kommunal verksamhet och avslutades under 2011. Vi som startade Axet och varit med hela tiden har nu tagit över modellen/metoden och driver Axet-arbetet i privat regi.

Axet har genom åren uppmärksammats genom utmärkelser (Utbildnings Akademins Stora pris -97), media, utvärderingsrapporter (Franzén/Grundvall, institutionen för socialt arbete Göteborg), ett kapitel i ”Nätverksboken” (Forsberg/Wallmark, Libers förlag) och inte minst via otaliga studiebesök där flera kommuner inspirerats och använt Axet som modell för egna verksamheter.

Läs mer