Socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum

Om socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum bildades 2007 av utbildare, handledare och terapeuter från olika verksamheter i Norden. Vi är en sammanslutning av konsulter med mångårig erfarenhet av arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Om socialekologiskt forumExempel på uppdrag/uppdragsgivare:

  • Kommunala grund- och gymnasieskolor
  • Särskolor
  • Idéburna friskolor (Montessori och Waldorf)
  • Förskolor
  • Socialtjänst
  • Utrednings- och behandlingshem
  • Kommunövergripande samverkansfrågor
  • EU-projekt (utbildning och ledarutveckling)
  • Socialterapeutiska verksamheter
  • Ideella organisationer