Socialekologiskt forum

Socialekologiskt forum

Om socialekologiskt forum

Om socialekologiskt forumSocialekologiskt forum bildades 2007 av utbildare, handledare och terapeuter från olika verksamheter i Norden. Vi är en sammanslutning av konsulter med mångårig erfarenhet av arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.