SEA Institutet för Socialekologi

Socialekologiskt forum

Aktuellt

Grundkurs i Socialekologi

Ledarskap och Verksamhetsutveckling

Huvudtemat för kursen är hur ett ledarskap ser ut som tar sin utgångspunkt i verksamheternas ändamålsparagraf och grundidé.

Röster om kursen:

“Väldigt bra mix av föreläsning, gruppsamtal och övningar”

“Inspirerande och givande, har fått med med mig redskap och metoder som jag direkt kan använda i mitt arbete som ledare”

“Att komma till verksamhetens kärnfrågor istället för att lösa situationer på symptomnivå - bra!”

“Socialekologin belyser lagbundenheter, ger modeller/metoder som hjälper oss i dialogen med varandra”

Ladda ned kursbroschyren som pdf

Konflikter - vad vill de lära oss?

Hur förebygga och bemöta konflikter på ett konstruktivt sätt

Kursen syftar till att

  • upptäcka lagbundenheter i konflikters uppkomst och förlopp
  • utveckla förmågan att genomskåda en konfliktsituation
  • öva förmågan att möta konflikter inom sig själv och med andra
  • belysa språkets betydelse i mellanmänskliga processer
  • öva förmågan att kommunicera i kritiska situationer

Läs mer om kursen

Att leda möten/samtal – en konst

Välkommen på en tredagars-resa in i mötesledandets förunderliga värld, där vi undersöker och botaniserar bland de fenomen som gömmer sig i de exempel och erfarenheter som Du/Ni tar med Er och vill belysa. Vi möter upp med redskap, verktyg och koncept som vi funnit användbara utifrån våra erfarenheter som mötes-, samtals- och handledare.

Läs mer

Nätverskinriktat elevehälsoarbete

I ett helhetsperspektiv ser vi elevens utveckling i samspel med sin omgivning. Hemmet och skolan utgör den dagliga basen för eleven och tillsammans med släkt och kontakter på fritiden bildas det nätverk som är av stor betydelse för elevens utveckling. När en elev behöver stöd i sitt lärande och i sin utveckling är detta inte enbart skolans ansvar utan en uppgift för hela nätverket.

Kursinformation

Fortbildning för förskolechefer

Social utveckling, en utmaning i vår tid. Hur kan waldorfförskolornas helhetsidé/impuls fördjupas och synliggöras,hur skapa organisationsformer som bygger på tillit, hur utveckla vår kommunikation inom kollegiet och med omvärlden.

Läs mer

Direkta insatser

Nu erbjuder Socialekologiskt forum, förutom utbildning, handledning och konsultation, direkta insatser i Ert konkreta vardagsarbete som ett komplement till befintligt elevvård.

Läs mer

Att arbeta inom förskolan: möjligheter och utmaningar

Kurs i samarbete med Spiran Kompetensutveckling AB, Örebro.

Kurs: Att leda i kvinnodominans och mångfald

I samarbete med ESF-projekt, riktad till kökschefer och städledare.

Genom folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors kommun.

Läs mer